DEVOLUCIÓ IRPF PER MATERNITAT i PATERNITAT

Saps que la pots reclamar?

L’Agència Tributària ha de retornar les quantitats pagades de més en l’IRPF per les prestacions per maternitat i paternitat.
El Tribunal Suprem va declarar exemptes de pagament d’IRPF les prestacions per maternitat i paternitat percebudes de la Seguretat Social amb caràcter retroactiu per a prestacions rebudes des de l’any 2014.

NOSALTRES T'AJUDEM

NOSALTRES T'AJUDEM

DECLARACIÓ RENDA 2018

La declaració de la Renda, millor a la TEVA GESTORIA

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA